Общи условия

 

Условия за ползване на интернет магазина SAFETYWORK.BG

Вашият достъп и използването на този интернет  сайт /магазин  за работни и спортни облекла, обувки, ботуши, предпазни екипировки и аксесоари се определят и регулират от описаните тук условия за ползване , както и всички приложими норми и регулации.

Моля, преди да използвате сайта/магазина, прочетете внимателно условията. при осъществяване на достъп и използване на този сайт, Вие приемате напълно и безусловно тези условия.

 

Данни за  Доставчика

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: СЕЙФТИ УЪРК ЕООД .

2. Седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1517, жк.Младост 4, бл.457, вх. 1,ап.35

3. Данни за кореспонденция: гр.София п.к.1517, жк.Младост 4, бл.457, вх. 1, ап.35

Регистрация по ЗДДС: BG202385319 

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържанието на сайта/магазина е собственост на СЕЙФТИ УЪРК ЕООД. Споменатите в СЪДЪРЖАНИЕТО термини , продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования . От правото Ви за достъп до този сайт/магазин  не произтича предоставяне на лиценз или право за ползване, на която и да е марка без съгласието на собственика на марката.

 

Права и задължения за използване на сайт/магазин:

СЕЙФТИ УЪРК ЕООД

 • се задължава да достави поръчаната стока в уговорения срок, на договорената цена;
 • се задължава да изпълнява поетите към клиента задължения за поръчка и доставка на стоки, при спазване на Общите условия;
 • не е длъжен да осъществява доставки на поръчана стока при посочен неверен адрес, ел.поща  и телефон и непотвърдена поръчка от потребителя на услугата;
 • да уведоми клиента за срока на изпълнение на заявената услуга и не носи отговорност при забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията, когато това се дължи на възникнали форсмажорни обстоятелства;
 • не носи отговорност за неточна или невярна информация, предоставена от производителя на стоката.
 • СЕЙФТИ УЪРК ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.safetywork.bg

При използване на сайта/интернет магазина Вие:

 • имате право да разглеждате, поръчвате по индивидуална заявка и получавате продукти  от сайтa/магазина  по реда и условията, посочени в него;
 • имате право да се информирате за състоянието на своята Поръчка;
 • се задължавате да посочите валиден телефон и адрес за доставка;
 • се задължавате да заплатите стойността на поръчаните стоки;
 • се задължавате да осигурите възможност за получаване на поръчаните стоки;
 • нямате право да правите фиктивни поръчки, да давате неверни отзиви за даден продукт или да подавате друга невярна информация;
 • носите пълна отговорност при предоставяне на трети лица на потребителското си име и парола, с които сте се регистрирали в сайта , както и за всички действия, извършвани с тях;
 • имате право да зареждате, записвате или отпечатвате всички материали от този, които са публикувани на този сайт/интернет магазин, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че спазвате авторските и други права на собственост върху съдържанието;
 • нямате право да използвате сайта/интернет магазина за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, заплашително, клеветящо, порнографско,или религиозно.
 • се задължавате да спазвате действащото законодателство на Република България и настоящите условия за ползване.
 • сте задлъжени  да обезщетите "СЕЙФТИ УЪРК ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.safetywork.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

 

Процедура за поръчка

"СЕЙФТИ УЪРК" ЕООД  приема онлайн поръчки от интернет магазина си http://safetywork.bg. Поръчките могат да бъдат направени по следните начини:

 • Поръчка, направена през  http://safetywork.bg се счита за оферта за закупуване на продукт, подлежаща на разглеждане;
 • на адреса на електронната ни поща  safety_work@abv.bg – тук може да направите и запитване в свободен текст ако продуктите в сайта не отговарят на Вашите изисквания , или не сте открили такива;
 • на скайп адрес  safety_work;
 • на телефон – 0894 485 945 ; 0894 436 163 : 0894 437 044;
 • Поръчката се смята за приета от момента, в който представител на СЕЙФТИ УЪРК ЕООД се свърже с Вас и получи Вашето потвърждение за валидността на поръчката. Статусът на Вашата поръчка може да бъде проследен във всеки един момент през Вашият профил в  http://safetywork.bg;
 • Всички продукти в нашият онлайн магазин са с цени със и без ДДС /за удобство на корпоративните клиенти/.

 

Плащания

При поръчка на стока имате възможност да изберете един от следните начини на плащане:

- с наложен платeж при доставка с куриерска фирма Еконт;

- в брой при доставка от наш служител след предварително уговаряне за възможността да се осъществи доставката от нас;

- по банков път /препоръчително за стойност на доставката над 200 лв без ДДС/;

• При наложен платеж - за стойност на поръчката до 125 лв без ДДС крайната цена на поръчката се заплаща в брой при получаване на стоката на служител на куриерската фирма. Като крайната цена се формира от – стойността на поръчката + прибавяне на такса от % върху общата цена, която се дължи за услугата наложен платеж и застраховка + стойността на доставката . Куриерът издава документ за заплатената сума и при подписване на придружителните документи, доставката се счита за извършена и поръчката изпълнена без забележки.

• При наложен платеж - за стойност на поръчката над  125 лв без ДДС стойността  на поръчката се заплаща в брой при получаване на стоката на служител на куриерската фирма. Куриерът издава документ за заплатената сума и при подписване на придружителните документи, доставката се счита за извършена и поръчката изпълнена без забележки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Опцията безплатна доставка е невалидна ако в поръчката са включени стоки от продуктовата група ПОЖАРОГАСИТЕЛИ И ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ.

• При плащане по банков път се превежда сумата, посочена в поръчката на Клиента по следната банкова сметка:

Получател: СЕЙФТИ УЪРК ЕООД
Банка: "УниКредит Булбанк" АД -  София
Банкова сметка: BG91UNCR70001520836988
Банков код: UNCRBGSF

Плащането се извършва след обаждане на служител на СЕЙФТИ УЪРК ЕООД и потвърждаване на наличността на заявените от Вас продукти. В основание на плащането се записва номера на поръчката/или на издадената от нас проформа фактура/изпратен на посочен от клиента e-mail и датата на полученото потвърждение на поръчката.

 

Доставка

 • Доставките на поръчаните стоки се извършват от куриерска фирма Еконт на адреса, посочен във Вашата поръчка. Минималната стойност на поръчка е 10.00 лв без ДДС.
 • Цената на доставката е за сметка на купувача за поръчки до 125.00 лв без ДДС.
 • При поръчка над 125.00 лв. без ДДС стойността на доставката е безплатна. При заявено желание от клиента за доставка с друга куриерска фирма, стйността на доставката се заплаща от клиента.
 • При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост. В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента.СЕЙФТИ УЪРК ЕООД не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера на СПЕДИТОРА, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката. Рекламации следва да се предявяват в момента на получаване на пратката, преди да сте приели пратката от куриера.
 • Доставки не се извършват в почивните дни и официалните празници.
 • Документи, съпътстващи доставката на стоката: фактура с включен ДДС и ако има съпровождащи  продукта гаранционна карта и инструкция за експлоатация и декларация за съответствие.
 • Срок на доставка – 2 до 3 работни дни след получаване на поръчката, според местонахождението на купувача, за наличните стоки. (Поради натовареност на колегите в склада е възможно срока на доставка да бъде удължен, за което моля да ни извините).

 

Анулиране на поръчка

Поръчка може да бъде анулирана  при наличие на основателни причини - стоката е с изчерпана наличност, предложеният срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента.  Ако Ви се наложи да откажете поръчка, използвайте формата за връзка на нашия сайт, като задължително впишете номера на поръчката или се свържете със служител на СЕЙФТИ УЪРК ЕООД на посочените телефони за контакт.

 

Рекламации

Рекламации се приемат в случаите, когато:

 • е налице явно несъответствие между поръчаната и доставена стока;
 • стоката е с видим дефект;
 • стоката е повредена по време на доставката и.

 

Връщане на стоки

Всеки потребител има право да върне поръчаните от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването им при условие , че те са съхранени с грижата на добър стопанин, не са използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида, в който са доставени и комплектовани, съгласно условията на чл.55 от Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). Според т.1 на (ЗЗППТ) "потребител е всяко лице, което придобива стоки или ползва услуги за свои нужди или за нуждите на свои близки, а не за продажба, производство или упражняване на професия или занаят". В този смисъл, право за връщане на стоки имат само потребители. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите от чл. 55, ал. 2. т. 3 - стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка – поставени фирмени надписи, лога, снимки и други . Платената сума се възстановява на КУПУВАЧА до 14 дни, с изключение на транспортните разходи по изпращане и връщането на стоката и и таксите на куриера за наложен платеж и застраховка на стоката, които са  за сметка на потребителя. В случай, че желаете да върнете закупени от  http://safetywork.bg  стоки моля, свържете се за допълнителна информация със служител на СЕЙФТИ УЪРК ЕООД.

 

Отговорности

Използването на сайта/интернет магазина е изцяло на Ваша отговорност. СЕЙФТИ УЪРК ЕООД не  носи  отговорност за каквито и да е щети, породени от използването на САЙТА, невъзможността за неговото ползване или свързани по какъвто и да е начин с него. СЕЙФТИ УЪРК ЕООД носи отговорност пред потебителите, само в предвидените от българското законодателство случаи.

 

Лични данни 

Неприкосновеността на Вашите лични данни е важна за нас и ние желаем Вие да се чувствате спокойни, когато посещавате нашият уеб-сайт. СЕЙФТИ УЪРК ЕООД обръща специално внимание на конфиденциалността при обработка на Вашите лични данни. Лична информация, предоставена при използването на сайта със свободен достъп, ще бъде използвана в съответствие със законовите изисквания в страната и нейното предоставяне от Вас е напълно доброволно. Възможно е обаче интернет страниците на СЕЙФТИ УЪРК ЕООД да съдържат връзки с други интернет страници, за които настоящата Декларация за неприкосновеност на личните данни не е в сила. СЕЙФТИ УЪРК ЕООД спазва неприкосновеността на Вашите лични данни и личен живот.  Всяка лична информация, която попълвате в САЙТА или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите или съобщенията, изпращани към САЙТА (коментари, предложения, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.

СЕЙФТИ УЪРК ЕООД ще използва Вашите лични данни единствено за целите на техническото администриране на интернет страниците само до необходимата степен за всеки конкретен случай. Събраната информация може да бъде използвана от safetywork.bg, за да подобрява предлаганите Услуги.

 

Промяна в условията за ползване

СЕЙФТИ УЪРК ЕООД запазва правото си едностранно да променя УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните УСЛОВИЯ за ползване, защото за Вас тези УСЛОВИЯ са обвързващи. "СЕЙФТИ УЪРК" ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то "СЕЙФТИ УЪРК" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение. Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.